Warszawa - Serwis Informacyjny
Dziś w WarszawieJutroSobotaNiedzielaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Warszawa > Dłubak / Sokołowska / Ekwiwalenty - wydarzenie w Warszawie
Warszawa: Wydarzenia, Imprezy, Koncerty, Warsztaty, Wystawy, Atrakcje
Dłubak / Sokołowska / Ekwiwalenty

Dłubak / Sokołowska / Ekwiwalenty

Data: 23 marca 2017 (czwartek) - 18:00
Miejsce: Fundacja Archeologia Fotografii

 

Dłubak / Sokołowska / Ekwiwalenty

W nawiązaniu do programu Roku Awangardy 2017 Fundacja Archeologia Fotografii po raz pierwszy w galerii fundacji pokazuje wybór ikonicznych fotografii Zbigniewa Dłubaka z lat 1947-1950. Prace Dłubaka zestawione są ze współczesną serią autorstwa Basi Sokołowskiej pt. Ekwiwalenty 2017. Wystawa wpisuje się w realizowany przez FAF cykl pt. Żywe archiwa, otwierający dorobek uznanych artystów na współczesne odczytania.

Pokaz przywołuje zagadnienie abstrakcji fotograficznej, tematu trudnego do jednoznacznego nakreślenia, uwikłanego w złożoną relację fotografii z malarstwem, odnoszącego się do problematyki nieuchronnego związku fotografii z rzeczywistością.

Dłubak zaczął fotografować w 1946 roku, w trakcie pobytu w sanatorium gruźliczym w Otwocku. W kolejnych latach powstały najsłynniejsze fotografie artysty o tytułach zaczerpniętych z poematu Pablo Nerudy Serce Magellana, zaprezentowane na jego pierwszej wystawie indywidualnej w warszawskim Klubie Młodych Artystów i Naukowców w czerwcu 1948 roku, a później w wyborze na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w grudniu tego samego roku w Krakowie. Prace te były pierwszą ważną wypowiedzią artysty, zaangażowanego w tworzenie języka sztuki nowoczesnej w powojennej Polsce. Nawiązujące do surrealizmu zdjęcia, operujące zestawieniami ostrego i nieczytelnego obrazu, balansujące na granicy abstrakcji i odniesień przedmiotowych, odsłaniały interesujące i nieznane obszary rzeczywistości.

W galerii FAF zostaną pokazane autorskie odbitki z lat 40. XX wieku oraz późniejsze, które Dłubak przygotował na wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1995 roku. Wybór zamyka kilka mniej znanych odbitek z tej serii, odnalezionych dzięki opracowaniu archiwum artysty.

Cykle Dłubaka i Sokołowskiej dzieli 70 lat. Ekwiwalenty 2017, odnoszą się zarówno do prac Dłubaka, jak i do historii abstrakcji fotograficznej oraz relacji fotografii i malarstwa. Artystka w tytule przywołuje słynny cykl fotografii chmur Alfreda Stieglitza pt. Ekwiwalenty z lat 20. i 30. XX wieku, uznawany za jeden z pierwszych programowo wykorzystujących abstrakcyjne fotografie. Praca nad tym cyklem przypadała na okres intensywnego dialogu twórczego między Stieglitzem a jego żoną, malarką Georgią O'Keeffe, której praktyka artystyczna jest również ważnym odniesieniem dla twórczości Sokołowskiej.

Sokołowska używa bliskiej fotografiom Dłubaka, zawężonej "palety" półtonów, operuje nieostrością, przygląda się z bliska podobnie intrygującej, organicznej materii. Kłębiące się, wyłaniające z cienia "chmury" przybierają niepokojący, wręcz egzystencjalny ton (obecny zresztą w jej wcześniejszych pracach). Ekwiwalenty 2017, dedykowane Georgii O'Keeffe, należą do realizowanego od kilku lat cyklu pt. Hołd poświęconego istotnym dla Sokołowskiej artystkom. Wcześniejsze odnosiły się do twórczości Anny Atkins i Louise Bourgeois. Nawiązanie to odbywa się z niewidocznym na poziomie obrazu poczuciem humoru. To, co widzimy na zdjęciach, to przefotografowana sierść Manczu - psa artystki, chow chowa - ulubionej rasy także Georgii O' Keeffe.

Zestawienie prac Sokołowskiej i Dłubaka stawia pytania o miejsce abstrakcji we współczesnej fotografii oraz możliwości i aktualność jej języka.

Wernisaż: 23.03.2017, godzina 18.00
Wystawa: 24.03.-28.04.2017
Kuratorka: Marta Przybyło-Ibadullajev

Program wystaw współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

**********************************

To celebrate the Year of the Avant-garde 2017, Archeology of Photography Foundation is exhibiting a selection of Zbigniew Dłubak's iconic photographs from 1947-1950 for the very first time. In the exhibition Dłubak's works are juxtaposed with the contemporary series by Basia Sokołowska titled Equivalents 2017. The exhibition is part of Living Archives, a current series of events organised by the APF, opening up the oeuvre of acclaimed artists to contemporary interpretations.

The exhibition enquires into the theme of photographic abstraction, a genre which defies a straightforward definition. Enmeshed in a complex relationship between photography and painting, abstraction is marked by the inevitable bond between photography and reality.

Dłubak started photographing in 1946, during his stay at a tuberculosis sanatorium in Otwock. In the following years, he made his most famous photographs, whose titles came from Pablo Neruda's poem The Magellan Heart. These images were shown at Dłubak's first solo exhibition at the Young Artists' and Scientists' Club in Warsaw in June 1948, and later, in December of the same year, as part of the selection for the 1st Exhibition of Modern Art in Kraków. The photographs were the first significant statement of the artist, who was involved in forming modern art language in post-war Poland. Marked by a strong reference to surrealism the images incorporate juxtapositions of sharp and blurred visual areas. Balancing on the border of abstraction and figurativeness, the images reveal interesting and unknown aspects of reality.

The exhibition at the APF gallery will feature the artist's prints from the 1940s as well as some later ones, which Dłubak made for his exhibition at the Museum of Art in Łódź in 1995.
The selection of the images also includes several less known prints from that series which were discovered in the artist's archive.

The series by Dłubak and Sokołowska were made seventy years apart. Equivalents 2017 refer to Dłubak's works as well as the history of photographic abstraction, in particular the relationship between photography and painting. The title chosen by the artist echoes the series of pictures of clouds by Alfred Stieglitz titled Equivalents made in the 1920s and 30s, which are regarded as the first strong statement in photographic abstraction. His work on that series coincided with the period of an intense creative exchange between Stieglitz and his wife, Georgia O'Keeffe, whose artistic practice is also an important reference for Sokołowska's art.

In a similar fashion to Dłubak's photographs, Sokołowska uses a limited ‘palette' of mid-tones, as well as introduces blurred imagery, closely observing equally intriguing, organic matter. The billowing ‘clouds' emerging from the shadow assume an uncanny, existential tone (which is also present in her previous works). Equivalents 2017, celebrating Georgia O'Keeffe belong to a larger body of work which the photographer has been working on for the past few years titled Tribute and dedicated to artists who are important to Sokołowska. The previous chapters of the project referred to the art of Anna Atkins and Louise Bourgeois. Here, the references are made with a visually imperceptible sense of humour. What one sees in the images is photographed fur of Manczu - the artist's chow chow - which was also Georgia O'Keeffe's favorite breed.

The juxtaposition of works by Sokołowska and Dłubak poses a questions about the place of abstraction in contemporary photography as well as the possibilities and the validity of its language.

Private view: 23.03.2017, 6pm
Exhibition open: 24.03.-28.04.2017

The project has been co-financed by the Capital City of Warsaw.

Zamów Zdjęcia WnętrzZamów Wirtualny SpacerZamów Portret Biznesowy/CVZamów Zdjęcia z Imprez

Dłubak / Sokołowska / Ekwiwalenty
23 marca 2017 (czwartek), źródło: Facebook

 

Wybrane wydarzenia i imprezy w najbliższych dniach

2017-03-31Spotkanie z reżyserką Hanną Polak | filmy dokumentalne
2017-03-31SMEG FAB by Łukasz Stokowski
2017-03-31Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak - cykl warsztatów
2017-04-01Warszawa "La Boheme": "Pejzaże moje" - Grześkiewicz&Zawadzki
2017-04-01Iluzje. Warsztaty teatralne dla dorosłych
2017-04-01Plasticzooms Live in Warsaw (PL) - Voodoo Club
2017-04-01Warsztaty motocyklowe
2017-04-01Festiwal Nauki "Skołowany Weekend"
2017-04-01Gramy o awans ! MOS Wola - Legia Warszawa
2017-04-01Warsztaty tkactwa: uTKANA sobota
2017-04-01Biało Czarni w Korsarzu
2017-04-01Wiosna Ach To Ty x Chloe Martini x Princess Rap x Spisek Jednego
2017-04-01Czytanie Łazienek Królewskich - Spacer śladami chinoiserie
2017-04-01Wiosenna Wyprzedaż Garażowa
2017-04-02"Mandat" - spektakl Teatru Otwartego CKiIO
2017-04-02Rosz Chodesz na Good Deeds Day & przedpesachowo
2017-04-02Wiosenny Transfer - Garażówka & Targi Pasji & Wymiana roślin
2017-04-02HOLI COLOR Flashmob - Po raz pierwszy w Polsce!
2017-04-02Warsztaty rodzinne dla dzieci ze spektrum autyzmu
2017-04-03Hulakula łączy pokolenia!
2017-04-03Co (nie)przystoi mężczyźnie
2017-04-04OWASP meeting in Warsaw - o zagrożeniach sieciowych i nie tylko
2017-04-04Robimy kreatywne, ekologiczne palemki
2017-04-05Najpiękniejsze linie kolejowe w Europie
2017-04-05Wobec trudnych wyborów - wybitne postacie XVIII-wiecznej RP
2017-04-05Skicki-Skiuk
2017-04-05Jazz i nieco bluesa: Mark Waggoner & Piotr Ruciński
2017-04-06Wystawa obrazów autorstwa Anny Annomalia w Hali Koszyki
2017-04-06Otwarcie wystawy Aleksandra Kabanowa i Inny Baryczewej-Kabanowej
2017-04-06Warsztat dla OJCÓW "Mój tata i ja"
2017-04-06Świetliki , wstęp 45/55
2017-04-06Film "Dzieciństwo wodza" w kinie Świt
2017-04-06Ted Nemeth w Warszawie!
2017-04-06Michał Lewartowicz Trio
2017-04-07Spektakl "Jabłko Adama"
2017-04-07Pierwszy Warszawski Polsko-Ukraiński Slam Poetycki
2017-04-07Eric Shoves Them In His Pockets. Premiera płyty / Promise Keeper
2017-04-07Seattle Night
2017-04-07Meat Jam C v2.0
2017-04-07Półfinały EMERGENZA FESTIVAL Polska - Warszawa VooDooClub - 3
2017-04-07Fantazja / premiera
2017-04-07Tato nie wraca - Teatr WARSawy
2017-04-08Stabat Mater / Pergolesi
2017-04-08Wieczór krótkich gier
2017-04-088.04 - koncert Shantel, Sound of Legend, Dj Cubase, DJ Świru
2017-04-08Rodzinny poranek - koktajl mocy i joga!
2017-04-08Pamiętamy 44 - VI edycja sprzątania grobów powstańczych.
2017-04-09Kantaty Wielkiego Jana Sebastiana
2017-04-09Wielkie malarstwo na ekranie: Osobliwy świat Hieronymusa Boscha
2017-04-09Ursynowski Targ Wielkanocny
 
 
 

Zamów Spacer Wirtualny
Google Street View
Zamów Zdjęcia Wnętrz

 
Zapowiedzi wydarzeń w Warszawie
Klancyk gra Komorę maszyny losującej
Warsztaty Projektowe // Projektowanie Niskobudżetowe
Plasticzooms Live in Warsaw (PL) - Voodoo Club
Warsztaty motocyklowe
Festiwal Nauki "Skołowany Weekend"
"Mandat" - spektakl Teatru Otwartego CKiIO
Hulakula łączy pokolenia!
Script Fiesta 2017
Wobec trudnych wyborów - wybitne postacie XVIII-wiecznej RP
Świetliki , wstęp 45/55
OPEN CALL: Art Writing Workshop
Janusze iluzji - Odcinek 1 - Casting
Rodzinny poranek - koktajl mocy i joga!
Pamiętamy 44 - VI edycja sprzątania grobów powstańczych.
Ursynowski Targ Wielkanocny
 
 

Zamów zdjęcia wnętrz - fotografuję domy i mieszkania na sprzedaż lub wynajem, biura, restauracje, sklepy, kliniki, hotele, salony kosmetyczne i inne lokale usługowe.

Zamów Wirtualny Spacer Google Street View - tworzę spacery wirtualne we wnętrzach. Zaprezentuj się profesjonalnie w wyszukiwarce i na mapie Google. Zdobądź więcej klientów!

Fotograf Wnętrz i Nieruchomości Warszawa
 
 
Nasze Propozycje
 
 
Speak UpThe Architect DesignKing Cross Praga
Animos.plRatyńscy Dental ClinicHola Design
 
 
 
 
Dodaj / Promuj WydarzenieDodaj Firmę / Miejsce / UsługęZamów Reklamę do 100 tys. osób

Kalendarium wydarzeń i imprez w Warszawie w najbliższych dniach:

Dzisiaj / 30Jutro / 31Sobota / 1Niedziela / 2Poniedziałek / 3Wtorek / 4Środa / 5Czwartek / 6Piątek / 7Sobota / 8Niedziela / 9Poniedziałek / 10Wtorek / 11Środa / 12Czwartek / 13Piątek / 14Sobota / 15Niedziela / 16Poniedziałek / 17Wtorek / 18Środa / 19

2017-03-30 Warszawa © Reporter.pl  •  Dodaj Wydarzenie  •  Dodaj Firmę  •  Reklama  •  Artykuły  •  Mapa Warszawy  •  Ulice  •  Cookies  •  RSS
Warszawski Serwis Informacyjny - imprezy i wydarzenia w Warszawie oraz katalog warszawskich firm, miejsc, sklepów i usług.