Warszawa - Serwis Informacyjny
Dziś w WarszawieJutroCzwartekPiątekSobotaNiedzielaPoniedziałekWtorekŚroda
Warszawa > "Friendship & Synergy" - international dinner, concert, party - wydarzenie w Warszawie
Warszawa: Wydarzenia, Imprezy, Koncerty, Warsztaty, Wystawy, Atrakcje
"Friendship & Synergy" - international dinner, concert, party

"Friendship & Synergy" - international dinner, concert, party

Data: 21 kwietnia 2017 (piątek) - 18:00
Miejsce: Klub Karuzela

 

"Friendship & Synergy" - international dinner, concert, party

English below / Русский ниже


Tańczyłeś kiedyś ze swoim sąsiadem? Albo jadłeś z nim pyszną kolację? A może muzykowaliście do białego rana? Jest takie miejsce w Warszawie, gdzie niedługo będzie to możliwe, a jego nazwa mówi wszystko - Osiedle Przyjaźń.

Bemowskie Centrum Kultury, program Sąsiedzi 3 // Сусіди 3 // Суседзі 3 i projekt Synergia mają zaszczyt zaprosić wszystkich ciekawskich sąsiadów (z bliska i daleka) na jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Już 21 kwietnia będzie miała tam miejsce międzynarodowa kolacja połączona z piknikiem sąsiedzkim, warsztatami muzyczno-wokalnymi, koncertami i imprezą taneczną w kultowym klubie Karuzela!

🌱 1̶7̶:0̶0̶ → Przesadzamy drzewko oliwne - po zimowych miesiącach znów powróci przed Karuzelę. "Olea Europea" to projekt artystki Anna Shimomura. Oliwka łączy chrześcijan, żydów i muzułmanów, jest symbolem jedności i naszych wspólnych korzeni, wyrazem solidarności i sprzeciwem wobec ksenofobii i stawiania murów 👋🏼 👋🏾 👋🏿 (punkt programu odwołany z powodu złej pogody)

🌞 18:00 → Poznajmy się! - warsztaty, które poprowadzi Anna Sadowska - pedagog teatru, animatorka kultury, wulkan energii.

🍜 19:00 - 22:00 → Międzynarodowa kolacja. Poczęstunek zapewnia Kuchnia Czerwony Rower, ale zachęcamy też do przynoszenia przyrządzonych przez Was, ulubionych potraw.

🎷 21:00 → Jam session, koncert improwizowany i warsztaty wokalne w jednym. Muzyczną niespodziankę poprowadzi Edka Jarząb w towarzystwie międzynarodowych muzyków mieszkających w Warszawie oraz delegacji z Warsaw Improvisers Orchestra i prawdziwej brazylijskiej orkiestry ulicznej Bloco Central. Muzycy wraz z uczestnikami imprezy stworzą wielką wspólną improwizację, jakiej "Karuzela" jeszcze nie widziała i nie słyszała!

💃 22:00 - ... → Impreza taneczna w klubie "Karuzela". Usłyszymy wspaniałych DJów, miłośników nietypowych rytmów i kolekcjonerów winyli z każdego zakątka świata. Dzięki nim z pewnością wszyscy razem z Karuzelą zakręcimy się w koło! Zagrają dla nas:
Bartosz Kruczyński (Pejzaż, Earth Trax, ex Ptaki)
DJ Ryan R (Turnus w Tropikach)
Ensor (Astrophone, SideOne)


Sąsiedzi 3.0 to program pozaformalnej edukacji obywatelskiej dla lokalnych aktywistów i animatorów społeczno-kulturalnych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Celem programu jest wsparcie działaczy i animatorów, którzy zajmują się aktywizacją społeczności lokalnych, zmniejszanie nierówności społecznych, budowanie dialogu, solidarności, i międzynarodowej współpracy. Uczestniczkami Sąsiadów 3.0 i pomysłodawczyniami międzynarodowej kolacji są Ola Rusinek i Jacqueline Horodyńska.

Kolektyw Synergia obrał sobie za cel łączyć ponad podziałami, uświadamiać, oraz czynić dobro w pięknym i radosnym stylu. Synergia to dotychczas wydarzenia muzyczno - artystyczne o wymiarze społecznym. Pełny dochód z pierwszej imprezy został przekazany Polskiemu Forum Migracyjnemu na bezpośrednią pomoc potrzebującym migrantom.

WSTĘP WOLNY
______________________________________________________"Friendship and Synergy"- international dinner, improvised concert and party!

Have you ever danced with your neighbor? Or had a great dinner with them? Or maybe you played music together until dawn? There is a place in Warsaw where soon it will all be possible. And its name tells it all- Osiedle Przyjaźń (Friendship Estate). Bemowskie Cultrual Center, Neighbors 3.0 program and Synergy Project are pleased to invite all of the interested neighbors (from both nearby and far away) to participate in an unique event. On the 21st of April we will hold a student's dinner, neighbors picnic, musical and vocal workshop, concerts and a dance party in the cult club "Karuzela" (Carousel)!

🌱 1̶7̶:0̶0̶ → Collective replanting of an olive tree- after the cold winter months the tree will finally come back to the square in front of the Karuzela club. "Olea Europea" is a project of an artist Anna Shimomura. The olive tree bonds together Christians, Jews and Muslims- it's a symbol of unity and our mutual roots, an expression of solidarity and renouncement of xenophobia and building walls. 👋🏼 👋🏾 👋🏿 (cancelled because of the bad weather)

🌞 18:00 → "Let's get to know each other!" Workshop with Anna Sadowska- theater educator, cultural events organizer and a true volcano of energy!

🍜 19:00-22:00 → International dinner. The food will be provided by Kuchnia Czerwony Rower (Red Bike Kitchen), but we encourage you to cook, bring and share your favorite dishes!

🎷 21:00 → Jam session, improvised concert and vocal workshop. A musical surprise prepared by Edka Jarząb and Gleb Michałowski accompanied by international musicians living in Warsaw. Whatever will happen it's going to be mysterious, magical and diverse!

💃 22:00-... → Dance party at the "Karuzela" club. The music will be delivered by a group of great DJs and selectors- lovers of unusual rhythms who collect vinyl records from all over the globe. Their sounds will surely makes us all spin round together till the very morning:
Bartosz Kruczyński (Pejzaż, Earth Trax, ex Ptaki)
DJ Ryan R (Turnus w Tropikach)
Ensor (Astrophone, SideOne)


Sąsiedzi 3.0 (Neighbors 3.0) is a program providing unformal citizenship education for social and cultural activists from Poland, Ukraine and Belarus The aim of the program is to support activists and organizers who work on activating local communities, fighting social inequalities and creating opportunities for dialogue, solidarity and international cooperation. The initiators of the idea of the international dinner- Ola Rusinek and Jacqueline Horodyńska- are participants of the Sąsiedzi 3.0 program.

Kolektyw Synergia's (Synergy Collective) goal is to unite people across divisions, raise awareness and bring good in a beautiful and cheerful manner. Synergy organizes musical and artistic events which have a social dimension to them. The whole income from the Collective's first party was granted to the Polish Migration Forum- an organization which brings help to the migrants in need.

ENTRANCE FREE
______________________________________________________"Дружба и Синергия" Международный ужин, импровизированный концерт и пати!

Ты танцевал когда-нибудь со своим соседом? Или ужинал с ним вкусно? Может вы музицировали вместе до рассвета? Есть в Варшаве такое место, где это скоро будет возможно, и его название говорит само за себя - Усадьба Дружба.
Бемовский Центр Культуры, программа Соседи 3.0 и проект Synergia (Синергия) рады пригласить всех любознательных соседей (близких и далеких) на уникальное событие!
Уже 21 апреля в усадьбе Дружба будет происходить международный ужин сопровождаемый музыкально-вокальными мастер-классами, концертами и танцами в культовым клубе "Карусель".

🌱 1̶7̶:0̶0̶ → Пересаживаем оливковое дерево - после зимних месяцев Олива вновь вернётся на своё место. "Olea Europea" является проектом артистки Anny Shimomury (Анны Шимомуры). Олива объединяет христиан, иудеев и мусульман, онa символ единства и наших общих корней, онa символ солидарности и протеста против ксенофобии и возведения стен. (Отменено из-за плохой погоды)

🌞 18:00 → Давай познакомимся! Мастер-класс Anny Sadowskiej (Анны Садовской). Она педагог, аниматор культуры и просто вулкан энергии.

🍜 19:00 - 22:00 → Международный ужин. Угощение готовит Kuchnia Czerwony Rower (Кухня Красный Велосипед), но будет здорово, если вы приготовите и принесете из дома свои любимые блюда.

🎷 21:00 → Джем-сейшн. Импровизированный концерт и вокальные мастер-классы. Музыкальный сюрприз будет проводить Edka Jarząb (Эдка Яжомб) в компании международных музыкантов живущих в Варшаве и бразилиьского уличного оркестра Bloco Central. Музыканты вместе с участниками создадут такую импровизацию, какой "Карусель" ещё не видела и не слышала!

💃 22:00 → Пати в клубе "Карусель". Услышим замечательных Диджеев, любителей необычных ритмов и коллекционеров виниловых пластинок со всех уголков мира! Благодаря им, мы закружимся вместе с "Каруселью". Для вас выступят:
Bartosz Kruczyński (Pejzaż, Earth Trax, ex @Ptaki)
DJ Ryan R (Turnus w Tropikach)
Ensor (Astrophone, SideOneOne)


Соседи 3.0 это программа неформального гражданского образования для местных активистов и социально-культурных аниматоров из Польши, Украины и Белоруси. Целью программы является поддержка деятелей культуры и аниматоров, которые занимаются активизацией местных сообществ, уменьшением социального неравенства, созданием возможности для диалога, солидарности и международного сотрудничества. Участницами программы Соседи 3.0 и авторами идеи международного ужина являются Ola Rusinek (Оля Русинек) и Jacqueline Horodyńska (Жаклин Хородынска).

Коллектив Synergia (Синергия) поставил цель - объединять, просвещать и делать добро - красиво и радостно. Synergia (Синергия) до сих пор организовывала музыкально - художественные мероприятия с общественным аспектом. Весь доход полученный во время первого мероприятия был передан Польскому миграционному форум для непосредственной помощи нуждающимся мигрантам.

вход свободный

Zamów Zdjęcia WnętrzZamów Wirtualny SpacerZamów Portret Biznesowy/CVZamów Zdjęcia z Imprez

"Friendship & Synergy" - international dinner, concert, party
21 kwietnia 2017 (piątek), źródło: Facebook

 

Wybrane wydarzenia i imprezy w najbliższych dniach

reklamaFotoSpacer - Warsztaty Fotograficzne na ulicach Warszawy
2017-04-26Latino Night w Hulakula!
2017-04-26Nagrobki // Premiera płyty "Granit" // Pogłos
2017-04-26Wspólne śpiewanie pieśni tradycyjnych
2017-04-26Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej
2017-04-26Urban Think & Drink z Justyną Król
2017-04-26Drobka-Weller Duo
2017-04-26Od miodu do whisky
2017-04-26Nordic Walking
2017-04-27Wernisaż wystawy Anny Orłowskiej "Sunday Night Drama"
2017-04-27Jak kupujemy i jak nie dać się zmanipulować reklamie?
2017-04-27Spotkanie z Dariuszem Dziurzyńskim
2017-04-27Poesis. taniec butoh i muzyka
2017-04-27Warsztat: O wartości przedsiębiorstwa
2017-04-27Marek Napiórkowski WAW - NYC | Warszawa
2017-04-27Koncert "Muzyka Chopina łączy narody i pokolenia"
2017-04-27Uprowadzenie z seraju - wersja dla dzieci
2017-04-27Startup Road 2 edycja / o zdobywaniu rynków
2017-04-27Anna Przybył w warszawskim Empiku
2017-04-27Transmisja koncertu "Katalog drzew"
2017-04-27Wieczory dla dorosłych co miesiąc w Koperniku
2017-04-27Grillman - spektakl
2017-04-27Muzyka na Żywo - Trio instrumentalne "muzyka filmowa".
2017-04-27Żywienie w górach - co warto zabrać do plecaka: wykład + film
2017-04-27Klątwa | Wyspiański. NIKT MNIE NIE ZNA
2017-04-28Strefa 50 - Open Stage
2017-04-28Hałas o Ciszy - Wielka Avangardowa Integracja Planszówkowa
2017-04-28Chemia, Venflon, Killing Silence, TRT / Progresja / 28.04
2017-04-28OSTR - Spotkanie ze Słuchaczami
2017-04-28"Sanatorium Pod Klepsydrą" na podstawie tekstów Bruno Schulza
2017-04-28IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od rękopisów po bazy danych
2017-04-28Flashbacks - Mariusz Kozik
2017-04-28Majówka w Rejsie | 28.04-3.05
2017-04-28DUNNO #44 opening/otwarcie BARKI
2017-04-29BRY: 29.04.2017 Warszawa, Proxima
2017-04-29Młodzi wirtuozi w Łazienkach
2017-04-29Michelle Gurevich (Chinawoman) + Lisa Bregneager / SOLD OUT!
2017-04-29Warsaw Apocalypse
2017-04-29Stay a while and listen vol. II - Jam and More
2017-04-29WawCode - Hackathon 24h - Google Campus Warsaw
2017-04-29Parampampam Trio - koncert
2017-04-29Limboski w Beerokracji!
2017-04-29Exboyfriends x Miłość Kredytowa 9
2017-04-30Wieczór Komedii Improwizowanej - Dżem z IMPRO.LABem
2017-04-30Kino w Niebie: "Bonnie i Clyde" reż. Arthur Penn
2017-05-01Projekcja filmu "Bejbi blues"
2017-05-01Uprowadzenie z seraju - wersja dla dzieci
2017-05-02Berlin w Warszawie, czyli Majówka w Studio
2017-05-03Koncert Zespołu "Śląsk"
2017-05-03Maja Bekan - 23 zgromadzenia - Lekcja Performansu
2017-05-05Spotkanie autorskie z Robertem Biedroniem
 
 
 

Zamów Spacer Wirtualny
Google Street View
Zamów Zdjęcia Wnętrz

 
Zapowiedzi wydarzeń w Warszawie
FotoSpacer - Warsztaty Fotograficzne
Uprowadzenie z seraju - wersja dla dzieci/PREMIERA
Babskie Spotkania na PW - Programy Rozwojowe dla Studentek
Przezwyciężyć polskość? Spotkanie wokół nowego numeru "Obiegu"
Od miodu do whisky
Wernisaż wystawy Anny Orłowskiej "Sunday Night Drama"
Głos podwładnego | wykład Antoniego Górnego
Poesis. taniec butoh i muzyka
Carl Milles - ulubiony rzeźbiarz Szwecji
Startup Road 2 edycja / o zdobywaniu rynków
Transmisja koncertu "Katalog drzew"
Muzyka na Żywo - Trio instrumentalne "muzyka filmowa".
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od rękopisów po bazy danych
Winda do nieba / impreza Vogule Poland
Warsztaty Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Berlin w Warszawie, czyli Majówka w Studio
 
 

Zamów zdjęcia wnętrz - fotografuję domy i mieszkania na sprzedaż lub wynajem, biura, restauracje, sklepy, kliniki, hotele, salony kosmetyczne i inne lokale usługowe.

Zamów Wirtualny Spacer Google Street View - tworzę spacery wirtualne we wnętrzach. Zaprezentuj się profesjonalnie w wyszukiwarce i na mapie Google. Zdobądź więcej klientów!

Fotograf Wnętrz i Nieruchomości Warszawa
 
 
Nasze Propozycje
 
 
ABC-HSE Szkolenia BHP i PPOŻSpeak UpThe Architect Design
Uśmiech ZdrowiaKing Cross PragaRatyńscy Dental Clinic
 
 
 
 
Dodaj / Promuj WydarzenieDodaj Firmę / Miejsce / UsługęZamów Reklamę do 100 tys. osób

Kalendarium wydarzeń i imprez w Warszawie w najbliższych dniach:

Dzisiaj / 25Jutro / 26Czwartek / 27Piątek / 28Sobota / 29Niedziela / 30Poniedziałek / 1Wtorek / 2Środa / 3Czwartek / 4Piątek / 5Sobota / 6Niedziela / 7Poniedziałek / 8Wtorek / 9Środa / 10Czwartek / 11Piątek / 12Sobota / 13Niedziela / 14Poniedziałek / 15

2017-04-25 Warszawa © Reporter.pl  •  Dodaj Wydarzenie  •  Dodaj Firmę  •  Reklama  •  Artykuły  •  Mapa Warszawy  •  Ulice  •  Cookies  •  RSS
Warszawski Serwis Informacyjny - imprezy i wydarzenia w Warszawie oraz katalog warszawskich firm, miejsc, sklepów i usług.